Projekt Maluch Plus 2017 – edycja Za Życiem – opis nowych sal terapeutycznych

Od nowego roku w żłobkach nr 1 ul. Wileńska, nr 2 ul. Okrzei, nr 5 ul. Sowia, nr 6 ul. Herberta, nr 7 ul. Braci Wieniawskich, nr 8 ul. Nałkowskich funkcjonują sale terapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zróżnicowanymi trudnościami rozwojowymi oraz wymagającymi indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Pomieszczenie zostało wyposażone w specjalistyczne pomoce terapeutyczno-edukacyjne w ramach resortowego projektu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus” 2017 – edycja specjalna „Za Życiem”.

Pomoce edukacyjne są dostosowane do poszczególnych niepełnosprawności oraz trudności rozwojowych. Celem oddziaływań jest prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspomagających prawidłowy rozwój małego dziecka. Zajęcia obejmują również elementy terapii zaburzeń sensorycznych, nadpobudliwości, trudności w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz nieprawidłowości funkcji poznawczych i motorycznych.

Prowadzone zajęcia kompensacyjne pozwolą na stymulację percepcji dotykowej- z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek z wypustkami, kamieni i klocków sensorycznych, obrazków o zróżnicowanych fakturach, młoteczków z wypustkami, materacy rehabilitacyjnych.

Percepcji słuchowej – z wykorzystaniem puszek dźwiękowych, pozytywek, rozpoznawania odgłosów z otoczenia.

Percepcji wzrokowej – z wykorzystaniem lamp zmieniających kolory, magicznych świecących kul, kalejdoskopów, plam transparentnych.

Motoryki dużej i małej – z wykorzystaniem piłek i wałków rehabilitacyjnych, materacy, huśtawki, piłek do odruchów.

Zajęcia mają charakter indywidualny, są dostosowane do potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. Prowadzone są w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze akceptacji oraz podążania za potrzebami małego dziecka.

Szczegółowy opis sal wraz z zdjęciami w zakładce sale na stronach każdego żłobka.

Galeria sal terapetycznych Żłobka numer 1


W naszym żłobku znajdują się :

Kącik czytania książek

Kąciki tematyczne

error: Content is protected !!